tirsdag den 17. maj 2016

En ærlig anmeldelse af vores erfaringer med Jan Andre Nordhaug

Det startede så positivt.

Pas på, vi har igennem 18 måder fra juni 2014 til nov 2015 ombygget og renoveret et gammel mejeri med Jan Andre Nordhaug, fra Nordhaug Byg, alias Nordhaug projekt, alias Nordhaug living.
Manden er desværre dybt utroværdig og ikke i stand til at overholde aftaler, endsige planlægge et byggeri så det forløber som en professionel entreprenørvirksomhed

Vi troede vi have fundet en dygtig og samvittighedsfuld entrepreør, Jan Nordhaug var i starten utroligt imødekommende, venlig og fuld af gode ideer og forslag. Men vi burde havde anet uråd, han kunne nogen gange allerede i projektfasen være svær at få fat i på tlf eller mail. Men okay, han var jo en travl engageret entreprenør. Uha hvor tog vi fejl.

Vi begyndte vores bekendtskab med Jan Nordhaug i feb 2013, hvor vi kiggede sammen på en ejendom vi måske kunne bruge til vores drømmehus. Igennem 14 måneder planlagde vi med Nordhaug, indretning, materialevalg, arkitektur, detaljer, vores behov og økonomi. Vi ønskede fra start en Totalentreprise, og vi talte meget åbent om vores budget og begrænsninger. Med Nordhaug var der ingen grænser, det meste kunne lade sig gøre, især da vi ikke arbejdede i luksusmaterialer, men ønskede en sund ombygning, med fokus på de ting der ikke kan gøres om, kvalitetsfacaderenovering, ordentligt el og VVS, samt et kvalitetsvarepumpeanlæg. Det var ikke granit bordpladerne, eller IHC, guldhaner mv.
Vi aftalte at, hvis det økonomisk blev nødvendigt ,kunne vi selv stå for den indvendige malerentreprise. Da vi endelig fik kontrakt og prisen på toltalentreprisen, lå den lige ca. 200.000 over hvad vi igennem hele planlægningsfasen havde givet udtryk for var vores budgetramme. Vi måtte fra start selv stå for malerdelen, OK, og så måtte vi bruge det meste af vores reserve for at kunne betale den nu forhøjede entreprisesum.

Vi fik en lidt tynd, men egentlig ok kontrakt, det så rigtigt ud, beskrivelserne syntes at stemme overens med det vi forventede ved en totalrenovering og total/nu Hovedentreprise, hvor vi så blot selv skulle stå for malerentreprisen, samt vælge materialer inden for fastsatte prisrammer.
Betalingen skulle ske i rater efterhånden som byggeriet skred frem. tidsramme max 9-10 mdr, og buffer på yderligere 2mdr, ialt 12mdr. Meget rimeligt, og trods alt var huset stort, men næsten som et råhus, minimal nedrivning, før selve genopbygningen kunne begynde.
Den første faktura 3 uger efter start i juni 2013 var på over 450.000 og de var kun lige blevet færdig med nedrivning af nogle tynde fortsatsvægge. Men Jan sagde at det var bestilling af store mængder materialer herunder depositum på godt 90.000 for vinduer til levering i nov 2014. Vi betalte og spurgte efter den lovede rate og tidsplan. Rateplanen skulle nok komme, men nu var der lang tid til de igen skulle have penge sagde Nordhaug, og så havde han også til den tid det fulde overblik over om der var problematiske forhold/ emner der kunne få betydning. De startede 4 mand, over sommeren arbejde kun 1 mand, okay ferie.
Efter sommer nu kun 3 mand og flere dage ingen eller kun 1 på pladsen, hmm.
Så kom den næste faktura, igen over 400.000, herunder bestilling af nye tagsten, vi protestede lidt og sagde at der skulle stå flere materialer på pladsen. før vi kunne betale. Her blev Jan meget brysk og sagde at sådan kunne vi ikke gøre det op, det var store regninger til elektriker, og materialer, herunder til facaden. Okay vi betalte. Da det blev efterår og vi havde fået vores byggesagkyndig mere med ind over, blev det stadigt sværere at se hvornår huset kunne lukkes, men Jan blev ved med at forsikre om at der nok skulle være lukket til 1 nov, senest 1 dec.2014 Det blev skrevet i referat, og Vores sagkyndig udbad endnu en gang om tids og rateplan.
Flere faktuaer med diverse beskrivelser. November kom og gik....nu blev vi nervøse, vi skulle jo gerne have huset lukket, flere forklaringer fra Jan, han beklagede han var svær at træffe, nu havde han projekter der tog meget tid, og regnskaber der skulle afsluttes, og lige solgt sit private hus, så utroligt optaget....Her bemærkede vi også oftere og oftere at de nu kun to håndværkere manglede materialer, og selv små ting kunne mangle. Medio dec 2014, havde vi haft stillads oppe i ca 3 mdr, taget var færdigt i oktober så hvorfor kom de ikke videre og igang med facaden, Håndværkerne lavede småting indenfor, opgaver som ikke kostede materialer, og som egentlig nemt kunne laves senere. Elektikeren holdt op med at komme ! Reelt drejede det sig om at der ikke blev lavet noget der kostede materialer, og nu var der kun en mand på pladsen. (den anden holdt ferie i 6 uger, var dog varslet) Nytår, huset var ikke lukket, vinduerne ikke kommet, Jans forklaring, "han havde lige sat dem på stanby, da det var smartere ikke at have den sående på pladsen før de skulle bruges.
Der var facaden nu problemet, frost og derfor kunne den ikke sættes op, og vinduerne skulle først i når facaden var blevet isoleret udefra. Okay, men sagkyndig syntes nu nok godt at man kunne havde været færdige med facaden allerede i dec inden frosten, og vinduerne burde da bare monteres, som man plejede andre steder. Det behøvede ikke være afhængige at facaden.
Vi overlevede en kold og våd vinter i den gamle del af huset, den del der senere skulle rives ned. 2 voksne og to små børn, den ene under et år gammel. Det gamle toilet og køkken i en del af det hus vi renoverer, og ophold i det andet utætte kolde hus. Uha for en elvarmeregning. Men det havde vi forventet. Vi skulle bo en vinter under vanskelige forhold. Men hold da kæft det var surt, især fordi de i lange perioder næsten ikke arbejdede på huset, i januar og februar. 2015.
Vi prøvede flere gange at få sat dato på byggemøder, Jan var syg, eller en i Jans familie var syg, eller det var det han skrev på SMS når han aflyste et par timer før.  Da vi endelig fik en ny dato, så blev vi desværre selv rigtigt syge og måtte aflyse.
På næste byggemøde i februar 2015 Fortale Jan at vinduerne var på vej og bestilt til levering medio marts, fordi nu skulle de i gang med facaden, og Han havde fået afsluttet en lang proces med nogle udlejningsejendomme og noget lån mv....Så nu kunne han virkelig bruge alt sin tid på vores byggeri, han ville komme selv flere dage i ugen og give en hånd med, for at indhente forsinkelsen, som dog kun var en måned mente han. Huset skulle nok stå færdigt til maj 2015. Vi var mere end skeptiske, men man tror jo ikke at folk kan sidde og lyve dig lige op i ansigtet, igen og igen vel ? Det kan Jan Nordhaug, enten er han totalt urealistisk, eller også er han fuld af løgn.
Da det blev medio marts, og endnu en faktura dukkede op, sagde vi fra. Nu kunne vi ikke betale mere, han var efter et meget forsigtigt skøn mere end 700.000 kr bagud. Så gik Jan fra at være imødekommende til at blive ubehagelig. Han afbrød al arbejdet på pladsen straks, dette til trods for at han ikke måtte iflg AB 92 og AB12 forbruger. Han begyndte at kræve penge for arbejder der indtil da havde været en del af entreprisen, og altid forstået som sådan, nu var det ekstra arbejder ! Arbejder som på ingen måde kunne/burde være ekstraarbejder, da det var en integreret del af ombygningen,såsom at fjerne gamle elkabler, og adskille de to huse.
Et par dage efter i slutningen af marts kom stilladsfirmaet og pillede stilladset ned, Jan skylde dem for flere måneder, og stilladsfirmaet kunne ikke komme i kontakt med Nordhaug.
Elektrikeren har heller ikke fået sine penge.
Her er tale om en totalentreprise, med kendte arkitekttegninger, godkendt af Nordhaug og os. Arbejder som hvis de ikke skulle være en del af entreprisen, jo burde være beskrevet i tilbuddet og som en god forretningsmand ville/skulle man da give en pris på dem også, eller sige til kunden at dette og dette er ikke med, det vil koste sådan og sådan hvis det skal laves.
Men Nordhaug kommer 5-6 måneder senere og påstår at vi jo har betalt for ekstraarbejderne overhånden som de kom, på diverse fakturaer, og derfor  har vi ikke betalt for meget ifht selv totalentreprisen, og derfor skal vi bare betale de næste fakturaer også. Vi og sagkyndig siger at det er langt ude, ekstraarbejder skal godkendes af bugherre inden påbegyndelse, det stod også i kontrakten. Men vi må desværre erkende at Jan jo har presset på os. Han kan bare smutte og så har vi tabt 700.000. Så vi acceptere nogle ekstraregninger...for omkring 90.000.Vi får lavet en tillægskontrakt som præciserer hvornår Nordhaug skal være færdig, nu hvor det jo er tydeligt at han ikke bliver færdig til 1 maj.
Jan lover igen igen igen at komme med en tidsplan, ja vi har stadig 1 maj 2015 ikke fået en specificeret tidsplan. Aftalen er at vi stiller en bankgaranti og Nordhaug får resten af betalingen når han er færdig.  Ny aflevering er 1 august 2015.
Nordhaugs 2 folk genoptager arbejdet medio maj, næsten 7 uger efter Nordhaug ulovligt og i strid med AB92 stoppede arbejdet. Kort fortalt bliver de ikke færdige, de arbejder kun i juni og næsten ikke i juli, vinduerne kommer ikke. 7 aug 2015 gør vi Nordhaug opmærksom på at han stadig ikke færdig, Han påberåber sig ret til udsættelse for anden gang, med henvisning til forsinkelser som skyldes Bygherre (altså os) Nordhaug finder hele tiden på ting som bygherre lige selv skal lave, ting som vi aldrig tidligere er blevet gjort opmærksom på, eller forventede skule ligge udenfor entreprisen. Nu skal vi selv lave kloakkerne udenfor huset, i kontrakten står at nye kloakker i huset føres til eksisterende brønde. På et mæglingsmøde hos en advokat den 19 august, får vi strikket en ny aftale sammen, vi afstår fra at kræve dagbod hvis Nordhaug bliver færdig til 7 oktober, en dato Nordhaug selv sætter. Igen igen lover Nordhaug at blive færdig, og der kommer vinduer samt facaden bliver lavet inden efterårsferien osv osv.  Der går 3 uger før de begynder at arbejde igen i september 2015, der arbejdes ikke i august. Da vi kan se håndværkerne ikke har nogen materialer køber vi klinker, og trækker beløbet fra restentreprisen, efter aftale med Nordhaug.
7 oktober kommer og går, Den 30 oktober mødes vi med Nordhaug i mandskabsvognen, her fortæller Nordhaug en historie om økonomiske tab han har lidt på andre der skylder ham penge, nu gør at han må bogføre store tab på sit regnskab, dette vil muligvis bringe os i klemme. ilfg Nordhaug. Så det bedste er at vi "frisætter" hinanden fra kontrakten, og selv køber varer igennem Nordhaugs byggekonto og så skal Nordhaug og svigerfaren samt de 2 håndværkere naturligvis nok lave vores hus færdig !!
Da Nordhaug ikke er færdig, og vi igen må konstatere at han ikke har bestilt vinduer, eller varmeanlæg og også siger til os at han ikke kan skaffe penge til at købe materialer, vælger vi i samråd med vores advokat og byggesagkyndig af meddele Nordhaug at samarbejdet nu må slutte. Grundet at han har misligeholdt kontrakten i væsentlig grad, og ikke er i stand til at løfte opgaven økonomisk.
Igen viser Nordhaug, at han er uden for den virkelighed vi andre færdes i, han skriver til vores advokat at han nemt kan løfte opgaven og bare skal have lidt mere tid, og har krav på det. Han er forsinket pga, bygherres egenarbejder. som har trukket ud. Han får 2 dage til at stille en uigenkaldelig bankgaranti samt dokumentere at der er bestilt vinduer, de vinduer vi allerede har betalt 2/3 dele af i forskud tilbage i juni 2014, vi skriver nu 29 oktober 2015.
Nordhaug møder op på vores byggeplads, mens vi er på arbejde, uden varsel og uden at give vores advokat besked og begynder at samle sit værktøj sammen. Dette er jo ok, men han begynder at samle og læsse materialer der er leveret til os, og som ilfg AB92 og AB 12 tilhører os. Dvs han STJÆLER, og til trods for jeg ringer til ham, mener han stadig at han har ret til at tage de materialer der måtte være i overskud. Han stopper først da Vi ringer til POLITIET som kommer og standser ham.
Nu er sagen i voldgiften.
Dette er vores beretning om vores boligmareridt med Jan Nordhaug.

Det bedste råd vi kan give er, Hold jer langt væk fra alt hvad der har med Jan Nordhaug at gøre. Han er ikke mand af sit ord, han lyver og tror selv på det han siger. Han er en svindler, som uden betænkning har efterladt en familie med to små børn uden et beboeligt hus.